«Τα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία είναι τα κύρια σύνορα, μέσω των οποίων μεταφέρονται όπλα και άλλη βοήθεια στους Σύριους αντάρτες. Αν ο Ερντογάν δεν θα έχει τη δυνατότητα να βοηθεί τους αντάρτες, η συριακή κρίση θα εξαφανιστεί. Επίσης δεν αποκλείεται ότι ως αποτέλεσμα εσωτερικών αλλαγών η Τουρκία θα εγκαταλείψει οριστικά την πολιτική προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», - υπέθεσε ο Μάρκοφ.