0Στις Βρυξέλες θεωρούν ότι η εντολή αυτή είναι ικανή να προκαλέσει σημαντικές επιπλοκές στο θέμα της χαλάρωσης του καθεστώτος βίζας μεταξύ της Ρωσίας και των χωρών της Ευρώπης.

Από την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, η Ρωσία σχεδιάζει την υλοποίηση αυτοματοποιημένου συστήματος καταγραφής των προσωπικών δεδομένων του συνόλου των επιβατών που θα μετακινούνται στην επικράτεια της χώρας.