Φωτογκαλερί: Πλημμύρες από τις βροχές στην Ευρώπη

Την προηγούμενη μέρα ο Δήμαρχος της πόλης είχε δηλώσει ότι το ύψος του νερού στην πόλη μπορεί να φθάσει τα 11 μέτρα υπερκαλύπτοντας τον «πλημμυρικό δείκτη της εκατονταετίας» που σημειώθηκε το 2002 και ήταν 10,81 μέτρα. Η πράξη αποδείχθηκε χειρότερη. Κατά τις 9:00, το ύψος του νερού ανήλθε στα 12,2 μέτρα και συνεχίζει να ανεβαίνει. Αναμένεται ότι κατά το μεσημέρι το νερό θα φθάσει τα 12,55 μέτρα.