0Μεταδίδεται ότι οι παραβάτιδες είναι νεοσύλλεκτες και οι φωτογραφίσεις έγιναν σε μια στρατιωτική βάση. Ως τιμωρία για την ανάρμοστη για ισραηλινούς στρατιώτες συμπεριφορά «η διοίκηση επέβαλε πειθαρχικά μέτρα που θεώρησε κατάλληλα» . Δεν διευκρινίζεται πάντως το είδος των μέτρων που ελήφθησαν.

Για την αποφυγή της επανάληψης των «κατορθωμάτων» των κοριτσιών από άλλους στρατευμένους, η διοίκηση διοργάνωσε στη βάση επιμορφωτικές διαλέξεις.