Το σκάφος και ο πύραυλος που θα το μεταφέρει έχουν ήδη εγκατασταθεί στην εξέδρα εκτόξευσης του κοσμοδρομίου στα βορειοδυτικά της χώρας. Για την αποστολή έχουν ήδη εκπαιδευτεί τρεις κοσμοναύτες.

Το πρόγραμμα των κατευθυνόμενων πτήσεων στην Κίνα υλοποιείται σε 3 στάδια. Το πρώτο περιελάμβανε εκτόξευση δυο κατευθυνόμενων σκαφών – το 2003 και το 2005. Το δεύτερο στάδιο, το οποίο υλοποιείται σήμερα, προβλέπει την ανάπτυξη τεχνολογίας σύνδεσης των σκαφών, όταν βρίσκονται σε τροχιά. Στο τρίτο στάδιο, το οποίο σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί το 2020, θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί και να τεθεί σε τροχιά, διαστημικός σταθμός.