«Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι η πλειοψηφία των χωρών αυτών δεν είναι δημοκρατικές, ωστόσο γνωρίζουμε ότι σε πολλά περιφερειακά και διεθνή ζητήματα αποτελούν σημαντικούς εταίρους της Γερμανίας, για παράδειγμα στην καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας».

Η Γερμανία είναι ο τρίτος προμηθευτής όπλων στο κόσμο μετά από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.