Η τιμή 5 είναι το ελάχιστο επίπεδο, που θεωρείται ως «καταιγίδα». Ο δείκτης Kp καταμετράται από ένα δίκτυο μαγνητικών σταθμών. Αιτία της σημερινής καταιγίδας ήταν η έκλυση ηλιακού πλάσματος, ένα σύννεφο φορτισμένων σωματιδίων, που «χτυπά» τη μαγνητική σφαίρα της Γης και προκαλεί διαταραχές.

Εξαιτίας της μαγνητικής καταιγίδας μπορεί να παρατηρηθούν προβλήματα σε ηλεκτρικό εξοπλισμό υψηλής τάσης, είναι πιθανές οι διακοπές στην ραδιοεπικοινωνία. Επίσης μια μαγνητική καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει αδιαθεσία σε άτομα με καρδιοαγγειακές παθήσεις.