0Τα πυρηνικά υποβρύχια του τύπου Borei θα συνεχίσουν να περιπολούν στον Αρκτικό, τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό και θα ξεκινήσουν επίσης να εκτελούν μάχιμες αποστολές στα νότια γεωγραφικά πλάτη, γεγονός, που θα επιτρέψει να καλυφθούν οι ανάγκες της στρατηγικής πυρηνικής αποτροπής όχι μόνο μέσω του Βόρειου, αλλά και μέσω του Νότιου Πόλου.