Ο Ράσμουσεν, με τη σειρά του, είπε ότι έως το 2015 το ΝΑΤΟ θα προετοιμάσει μία αποστολή μικρότερου αριθμού για την εκπαίδευση του αφγανικού στρατού.

0Υποτίθεται ότι μετά το 2014 το ΝΑΤΟ δε θα διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. Το έργο της διασφάλισης της ασφάλειας στη χώρα θα εναπόκειται στους ίδιους τους Αφγανούς.