Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Κέντρου Οικονομικών και Πολιτικών Ερευνών, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, το 23% των Αμερικανών δεν παίρνουν άδεια μετ 'αποδοχών. Στον ιδιωτικό τομέα, η μέση διάρκεια της πληρωμένης άδειας ανέρχεται σε περίπου δέκα ημέρες το χρόνο. Άλλες έξι μέρες χωρίς την απώλεια των αποδοχών παραχωρούνται κατά τη διάρκεια των γιορτών.