Σήμερα στη Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποιούνται πολυάριθμες εκδηλώσεις. που αποσκοπούν στη μείωση του αριθμού των καπνιστών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην προπαγάνδιση της βλάβης του καπνίσματος ανάμεσα στους ανήλικους.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, στη Ρωσία καπνίζει σήμερα πάνω από το 30% των ενηλίκων, μάλιστα, ένας στους πέντε καπνίζει τουλάχιστον ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα.