0«Εκπρόσωπος των αρχών της Λιβύης ζήτησε να παραδώσει επιστολή στον πρόεδρο μας. Θα ήθελαν να αγοράσουν κάτι, προφανώς θα αποστείλουν μια αντιπροσωπεία και θα συζητήσουμε μαζί τους το αίτημα τους», δήλωσε ο Τσεμέζοφ.