0«Το RPG-32 είναι ένα από τα πιο προηγμένα είδη όπλων, ικανό να χτυπήσει τα περισσότερα από τα υπάρχοντα τεθωρακισμένα οχήματα καθώς και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις», δήλωσε ο Τσεμέζοφ.