0Αυτό υποστηρίζει ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ειδικών, τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό όχι μόνο θα αυξήσουν τον όγκο παραγωγής αλλά και θα ενισχύσουν την εικόνα της Rosneft. Επιπλέον, οι μεικτές επιχειρήσεις στο εξωτερικό ενδέχεται να προσφέρουν στη Rosneft πολύτιμη τεχνολογική εμπειρία.