Οι επιστήμονες έχουν ήδη ονομάσει μοναδικό το εύρημα, διότι όλα τα άλλα λείψανα που έχουν βρεθεί μέχρι τώρα ανήκαν σε αρσενικά μαμούθ.

Τα μέλη της αποστολής αφιέρωσαν την ανακάλυψή τους στην 100η επέτειο του παραρτήματος της Ρωσικής Γεωγραφικής Εταιρείας στη Δημοκρατία της Σαχά.