0«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει, ότι εξετάζουμε όλες τις πιθανές επιλογές δράσης. Επομένως, αυτές περιλαμβάνουν και τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, και άλλες μεθόδους», - δήλωσε ο Κάρνι.