Το βασικό καθήκον της νέας υπηρεσίας θα είναι η αποτροπή των κυβερνοεπιθέσεων στις κυβερνητικές ιστοσελίδες της Ταϊβάν.

Έτσι, ο αριθμός των τμημάτων, που διασφαλίζουν την προστασία του κυβερνοχώρου της Ταϊβάν, θα αυξηθεί στα τέσσερα, επισημαίνεται από ΜΜΕ.