0Η δωρεά νεφρού, σύμφωνα με τον Καμαλί, θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ιατρικών ενδείξεων για απαλλαγή από τη θητεία. Η εγχείρηση για τη δωρεά νεφρού θα επιτρέψει ακόμα και να εγκαταλείψουν τις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων σε εκείνους, οι οποίοι ήδη υπηρετούν τη θητεία τους. Νωρίτερα το πιστοποιητικό για δωρεά νεφρού δε γινόταν δεκτό ως λόγος για αναβολή ή απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία.