Ο καθηγητής, ειδικός στα εβραϊκά θέματα, που ανακάλυψε την πολύτιμη περγαμινή, επεσήμανε ότι το χειρόγραφο είναι σε άριστη κατάσταση.

Πριν την ανακάλυψη του χειρογράφου του 12ου αιώνα, αρχαιότερο πλήρες αντίτυπο της Τορά θεωρούταν ένα χειρόγραφο του 13ου αιώνα.