«Η εξαγγελία αποκλεισμού για ζήτημα που απαγορεύεται από το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, ήταν εξαρχής διφορούμενη. Και τώρα, η άρση αυτού του αποκλεισμού καθιστά την κατάσταση πολυπλοκότερη, αφού, κατ' ελάχιστον, δημιουργεί σοβαρά προσκόμματα στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας σύγκλησης διεθνούς διάσκεψης για τη Συρία», - αναφέρει ο Λαβρόφ.