Στον πρώτο και τον δεύτερο πιλότο θα επιτραπεί να κοιμούνται διαδοχικά στη θέση τους επί του πηδαλίου στο πιλοτήριο. Κατά τη διάρκεια του ύπνου του ενός εξ αυτών, τα μέλη του πληρώματος θα έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν, κάθε 20 ή 30 λεπτά, μήπως αποκοιμήθηκε και ο άλλος πιλότος.