Επί του παρόντος, άρχισε η πρώτη φάση επεξεργασίας με την κωδική ονομασία Plan X, στόχος της οποίας είναι η απλοποίηση των πολεμικών ενεργειών στον κυβερνοχώρο. Μια τέτοια προσέγγιση θα επιτρέψει ταχεία αξιολόγηση της κατάστασης όπως και λήψη αποφάσεων για τις απαραίτητες ενέργειες, χωρίς να απαιτείται διεξοδική γνώση των δικτυακών τεχνολογιών.