Η επιτροπή πρότεινε να εγκαθίσταται υποχρεωτικώς σε όλους τους υπολογιστές ένα πρόγραμμα, το οποίο όταν ανακαλύψει πειρατικό περιεχόμενο θα κλειδώνει τον υπολογιστή μέχρι ο χρήστης να ομολογήσει το έγκλημα. Να ξεκλειδώσουν τον υπολογιστή θα μπορούν μόνο οι αστυνομικοί, οι οποίοι θα τον χρησιμοποιούν ως αποδεικτικό στοιχείο.

Πολλά ΜΜΕ υπέθεσαν ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ δε θα συμφωνήσει να εξετάσει αυτά τα μέτρα, αποκαλώντας τις απαιτήσεις της επιτροπής εντελώς παράνομες.