«Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους βήματα συγκρατούν σε μεγάλο βαθμό ορισμένα «θερμόαιμα κεφάλια» από τη δυνατότητα εξέτασης σεναρίου, στο οποίο στη σύγκρουση μπορεί να προσδοθεί διεθνής χαρακτήρας με τη συμμετοχή εξωτερικών δυνάμεων, οι οποίες δεν θα απέρριπταν τέτοιου είδους ιδέες», - είπε ο υφυπουργός.