«Αυτές οι ασκήσεις θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη της σύμπραξης στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας στη γη, τον αέρα και τη θάλασσα. Δημιουργούμε ένα σύστημα, με το οποίο μπορούν να αναχαιτίζονται αεροσκάφη, που δεν υπακούουν στις εντολές από τη γη και για τα οποία υπάρχει υποψία ότι έχουν καταληφθεί από τρομοκράτες», - είπε ο Γκρουσκό.