Η Εκκλησία επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται στην έλλειψη ορισμένων προϊόντων στη χώρα, γεγονός που ανάγκασε τον μοναδικό παραγωγό κρασιού στη χώρα να διακόψει την πώληση αυτού του ποτού στην Εκκλησία.

Η αντιπολίτευση αποδίδει την έλλειψη τροφίμων και κρασιού μαζί ακόμα και στον σκληρό κρατικό έλεγχο της οικονομίας και τη δυσαναλογία ανάμεσα στην παραγωγή και τις ανάγκες του πληθυσμού. Η κυβέρνηση ωστόσο δηλώνει ότι η έλλειψη ορισμένων προϊόντων σχετίζεται με τη συνωμοσία των πολιτικών της αντιπολίτευσης.