0Η οροφή του σταδίου δεν άντεξε την πίεση των συσσωρευμένων, εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων, υδάτων. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες. Το στάδιο Fonte Nova άνοιξε τον Απρίλιο του 2013.