Αρχικώς αυτό θα αφορά όσους προέρχονται από χώρες, για τους πολίτες των οποίων δεν απαιτούνται θεωρήσεις εισόδου, αργότερα η διαδικασία της δακτυλοσκόπησης μπορεί να επεκταθεί σε όλους τους ξένους πολίτες, που εισέρχονται στη Ρωσία.

«Από το 2015 καθιερώνονται στη Ρωσία τα ηλεκτρονικά διαβατήρια για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό, τα οποία θα περιέχουν βιομετρικά δεδομένα των Ρώσων πολιτών, γιατί δεν θα πρέπει να πραγματοποιούμε δακτυλοσκόπηση ως προς τους ξένους πολίτες», είπε το μέλος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ρουσλάν Γκατάροφ.