0Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (92 %) αναζητά ευκαιρίες για να αποκτήσει επιπλέον προσόντα τώρα ή πρόκειται να το πράξει στο εγγύς μέλλον. Σύμφωνα με την επιθυμία τους να βελτιωθούν οι Ρώσοι κατέκτησαν την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών, που συμμετέχουν στην έρευνα, ξεπερνώντας τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Ελβετία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ινδία κλπ.