Οι λεπτομέρειες παρατίθενται στο περιοδικό Optics Express. Οι μελέτες αποδεικνύουν ότι το γραφένιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την πρόκληση παλμών σε κάθε μήκος κύματος, τόσο στο εγγύς υπέρυθρο, όσο και στο ορατό από τον άνθρωπο μέρος.

Με άλλα λόγια, με βάση το γραφένιο θεωρητικά μπορεί να κατασκευαστούν παλμικά λέιζερ των πλέον διαφορετικών χρωμάτων, μάλιστα το υλικό δεν θα χρειαστεί να υποβάλλεται σε πρόσθετη επεξεργασία.