0Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της οργάνωσης FARC και της κυβέρνησης είχαν ξεκινήσει πριν από έξι μήνες στην Αβάνα. Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία που συνάχθηκε μεταξύ των δύο πλευρών. Το θέμα της αγροτικής μεταρρύθμισης ήταν το πιο δύσκολο εμπόδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία διαρκεί ήδη 50 χρόνια.