Αυτή είναι η πρώτη δημόσια δήλωση εκπροσώπου της κυβέρνησης της Συρίας, στην οποία εκφράζεται η επιθυμία να συμμετάσχει στη συνάντηση, που πρότειναν ΗΠΑ και Ρωσία.

0Οι κύριες δυνάμεις, που εκπροσωπούν τη συριακή αντιπολίτευση, διεξάγουν συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, κύριος στόχος των οποίων είναι η ανάπτυξη της στάσης ως προς τη διάσκεψη στη Γενεύη. Ωστόσο, το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο ήδη έχει δηλώσει, ότι θα λάβει μέρος στη διάσκεψη μόνο με την προϋπόθεση, ότι ο πρόεδρος Άσαντ θα εγκαταλείψει τη θέση του.