Η παρτίδα κατασχέθηκε στις 17 Μαρτίου στο λιμάνι της Χάβρης. Η ψεύτικη ασπιρίνη ήταν κριμένη μέσα σε φορτίο τσαγιού, το οποίο είχε φτάσει από την Κίνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εμπειρογνωμοσύνης, το φάρμακο περιέχει κυρίως γλυκόζη, δεν έχουν εντοπιστεί ενεργές φαρμακευτικές ουσίες. Δεν υπήρξαν αναφορές για συλλήψεις σε σχέση με την κατάσχεση των παραποιημένων προϊόντων.