Αντικατέστησαν το λογότυπο του καναλιού με δικό τους και άφησαν τη σημείωση «Εδώ βρέθηκε ο Συριακός ηλεκτρονικός στρατός».

Η υπηρεσία υποστήριξης του οργανισμού προειδοποίησε τους χρήστες ότι οφείλουν να πάρουν προληπτικά μέτρα στην περίπτωση που έχουν «φορτώσει» εφαρμογές σχετικές με τον οργανισμό και ειδικότερα τα Sky News, Sky Sports News και Sky WiFi.

Νωρίτερα, ο «Συριακός ηλεκτρονικός στρατός» είχε παραβιάσει τους ιστοτόπους των BBC, Guardian, Financial Times, όπως και του γαλλικού τηλεοπτικού καναλιού France 24.