«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, λειτούργησε η ασφάλεια σε περίπτωση διακοπής της πρώτης τουρμπογεννήτριας λόγω βραχυκυκλώματος στο στάτορα», είπε η πηγή. Σύμφωνα με την ίδια, η μονάδα λειτουργεί με τη μισή δυναμικότητα. Η ακτινοβολία στο σταθμό και στη γύρω περιοχή βρίσκεται εντός κανονικών ορίων.