Ο δορυφόρος WGS-5 είναι το πέμπτο στοιχείο του ευρυζωνικού παγκόσμιου συστήματος επικοινωνίας SETKOM, που έχει κατασκευάσει η εταιρεία Boeing.Αφότου ο WGS-5 λάβει τη γεωστατική τροχιά του, το πλέγμα των 5 δορυφόρων θα είναι σε θέση να παράσχει παγκόσμια κάλυψη για οποιαδήποτε εκπομπή σήματος σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Πεντάγωνο θα είναι σε θέση με υψηλή ταχύτητα να αναμεταδίδει δεδομένα, να πραγματοποιεί ζωντανές συνεδριάσεις επικοινωνίας μέσω κωδικοποιημένου βίντεο, να μεταδίδει κατασκοπικές πληροφορίες, καθώς και να λαμβάνει πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες. Συνολικά η Boeing σχεδιάζει να κατασκευάσει 10 τέτοιους δορυφόρους.