Ονόμασε τρεις λόγους που το γραφείο του δεν στηρίζεται στην ταχεία ένταξη στην ενιαία ευρωπαϊκή νομισματική ζώνη.

Είναι η αδυναμία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα οφέλη από μια ευέλικτη συναλλαγματική ισοτιμία της τσέχικης κορώνας και η δραματική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ τα τελευταία χρόνια.