Το έγγραφο, που πέρασε από μακρά περίοδο προετοιμασίας, καλείται να προωθήσει σε νέο επίπεδο τις διμερείς σχέσεις και υπογραμμίζει την παραδοσιακή εγγύτητα των δύο χωρών.