Ο σεισμός των 8,2 βαθμών έγινε στη Θάλασσα του Οχότσκ την περασμένη Παρασκευή. Η εστία του βρισκόταν σε βάθος μεγαλύτερο των 600 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες ο συνδυασμός της μεγάλης έντασης και του μεγάλου εστιακού βάθους οδήγησε στο να παρατηρηθούν ασήμαντης έντασης μετασεισμοί σε εξαιρετικά μεγάλη περιοχή. Δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για ανθρώπους και κτίρια.