Η Ρωσία σήμερα έχει αξιολογηθεί από τον οίκο Fitch – στην κατηγορία «ΒΒΒ» (σταθερό), η S&P σε «ΒΒΒ» (σταθερό) και η Moody’s σε «Baa1» (σταθερό). Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ρωσίας θα φτάσει το 2016 στην κατηγορία «Α» σύμφωνα με την κλίμακα αξιολόγησης της Fitch και της S&P και στην κατηγορία «Α3», σύμφωνα με τη Moody’s.