Σύμφωνα με την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων της Ρωσίας την Παρασκευή, στους τουρίστες προτείνουν διάφορες λύσεις του προβλήματος, π.χ., να μεταθέσουν την ημερομηνία του ταξιδιού ή να αλλάξουν τη χώρα ξεκούρασης και αντί για την Ελλάδα να πάνε στην Κύπρο.