Η είδηση αυτή δημοσιεύθηκε στη ρωσική εφημερίδα «Βέντομοστι». Απ’ αυτό το ποσό, 6 δισεκατομμύρια και πάνω ευρώ θα καλυφθούν από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

Τα χρήματα αυτά θα δαπανηθούν για την κατασκευή σταδίων, έργων υποδομής γύρω τους και γηπέδων προπόνησης, για την ανακαίνιση αεροδρομίων, συγκοινωνιών και επικοινωνιών, για την ανέγερση κατοικιών για του αθλητές και τις αντιπροσωπείες, καθώς επίσης και για την ασφάλεια.