0Η εκτόξευση του δορυφόρου, που θα πραγματοποιηθεί από το ρωσικό κοσμοδρόμιο Γιάσνι, στην περιφέρεια του Ορενμπούργκ, έχει προγραμματιστεί για τις 22 Αυγούστου. Ο δορυφόρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συλλογή πληροφοριών, για στρατιωτικό σχεδιασμό, για παροχή βοήθειας κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών και μελέτη των φυσικών πόρων.