0«Η θέση της Ρωσίας σχετικά με τα αμερικανικά σχέδια για την αντιπυραυλική άμυνα παραμένει αμετάβλητη. Έχουμε ως αφετηρία μας την αναγκαιότητα να υπάρξουν νομικές εγγυήσεις ότι είναι αδύνατη η χρήση των μέσων αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη εναντίον των ρωσικών στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων», δήλωσε ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου.