0Η αυξημένη δραστηριότητα του ηφαιστείου Σιβελούτς, του οποίου το ύψος είναι περίπου 3.300 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ξεκίνησε το Μάιο του 2009. Στο θόλο του ηφαιστείου, ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης σχηματίστηκε ρωγμή βάθους 30 μέτρων περίπου. Για τις κατοικημένες περιοχές δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την έκρηξη του ηφαιστείου ωστόσο οι εκπομπές τέφρας αποτελούν σοβαρή απειλή για την αεροπορία.