Για να τεθεί σε εφαρμογή το νομοσχέδιο πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και μετά να υπογραφεί από τον Πρόεδρο της χώρας.