Κάθε πόλη και περιοχή στην πορεία των συμμετεχόντων της δράσης αυτής θα μπορέσει να παρουσιάσει τις εκθεσιακές της δυνατότητες και το επενδυτικό δυναμικό.

0Ο κύριος στόχος της αυτοκινητοδρομίας είναι ο καθορισμός του Αικατερινμπούργκ ως άξιου υποψηφίου για τη διεξαγωγή της Διεθνούς Έκθεσης ΕΧΡΟ το 2020, ενώ ταυτόχρονα η αυτοκινητοδρομία θα δώσει προσοχή στον καθορισμό του Βλαντιβοστόκ ως κέντρου της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού.