Θα εξαιρούνται οι πολίτες της Τουρκίας οι οποίοι βρίσκονται στη Συρία και οι οποίοι θα μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα, όπως επίσης και πρόσωπα, που δεν είναι υπήκοοι της Συρίας, τα οποία χρειάζονται να περάσουν από την Τουρκία για τρίτο προορισμό. Σε κανέναν δε θα επιτραπεί να μπει στη Συρία από την Τουρκία.

Εκτός τούτου, οι Αρχές της Τουρκίας διέταξαν να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας στη χώρα.