Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στη Βιέννη, όπου βρίσκεται η έδρα της ΔΥΑΕ, καμία από τις εγκατεστημένες συσκευές μέχρι στιγμής δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, ενώ μερικές από αυτές δεν είναι πλήρως συναρμολογημένες.