Η μεταφορά της δοκιμής κατά μία ημέρα έγινε εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων εξασφάλισης της ασφάλειας στην περιοχή του πεδίου δοκιμών.

0Η εκτόξευση θα πραγματοποιηθεί με στόχο τη δοκιμή της αξιοπιστίας του διηπειρωτικού πυραύλου Minutemen-3, ο οποίος αποτελεί το μοναδικό είδος επίγειων στρατηγικών πυραύλων εγκατεστημένων σε σιλό, που διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ.